ไก่ชนวันอาทิตย์ ที่22 มกราคม 2566

สนามชนไก่ทายาทมังกร

คู่ระหว่าง

ทรัพเศรษฐี(พม่า)VSบ้านสวน(เชิง)