นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ พร้อมด้วย ว่าที่่ ร.ต.อิทธิพล สิบเอก ดร.ชูศักดิ์
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “เซปักตะกร้อ” ชัยนามคัพ ครั้งที่ ๒

 

ครั้งนี้จัดการแข่งขันประเภท ทีมเดี่ยว มีประชาชน และเยาวชน เข้าร่วมมากกว่า 30 ทีม โดยงบประมาณที่ใช้จัดการแข่งขัน ได้รับความร่วมมือจาก
นายมนต์ชัย นายก อบจ.พิษณุโลก และ นายคุณากี ประธานชมรม พพ.22/24 ร่วมสนับสนุน การแข่งแข่งเซปักตะกร้อ ชัยนามคัพ ในครั้งนี้