วิเคราะห์ก่อนชน บอกเล่า รายละเอียดเหล่ากอ ศึกนี้สนามเทิดไทมีทีเด็ดอยู่