ไก่ชนวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2565

สนามชนไก่เรืองชัย

คู่เอกระหว่าง ทิงนองนอย(พม่า)VSจ้าวจอม(พม่า)