ไก่ชน วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม 2565

สนามชนไก่ธ.ธิรญา

คู่เอก

ต.รุ่งเรือง(พม่า)VSส.กระท่อมทอง(เชิง)