ติดคู่แล้วค้าบ โหนดตะวันแดง(ลำมุด)เดือนหน้ามีคำตอบ เจอกันสนามท่ามิหร่ำ