ไก่ชน วันอาทิตย์ ที่11 ธันวาคม 2565

สนามชนไก่ทายาทมังกร

คู่เอกระหว่าง

BPฟาร์ม+ตระกูลออ(พม่า)VSปืนกล(เชิง)