ไก่ชนวันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2565

สนามชนไก่นครปฐมบางเลน

คู่เอกระหว่าง

ซุปเปอร์เจี๋ยง(พม่า)VSของอร่อย(เหมราช)