คัดไก่ชนใหม่พร้อมสูตรเลี้ยง

ไล่แข็งไก่ชน

สูตรการเลี้ยงไก่พม่า

เลือกไก่หนุ่มมาทำเนื้อทำตัว ผมมีเกณฑการเลือกดังนี้ เลือกไก่อายุตั้งแต่10 เดือนขึ้นไป ขนปีก ขนหาง ต้องเต็มสมบรูณ์ เดือยต้องแหลม และแข็ง ไก่ต้องสมบรูณ์ คึกคัก หลังจากได้ ไก่หนุ่ม มาแล้ว ก็นำไก่หนุ่มไปกาดน้ำตากแดด

ไก่หนุ่มผมจะกาดน้ำตอน 9-10 โมง เพราะแดดกำลังอ่อน ถ้าตอนเที่ยง แดดร้อนเกินไป ระหว่างกาดแดดต้องดูไก่ ให้ดีๆ ไก่ใหม่ๆ ตอนแรกต้องเอาแค่หอบนิดๆ ก่อน

กากน้ำตากแดดทุกวันติดๆ กัน 7 วัน ใน 7 วันนี้ก็มีป้อนยาบำรุงบ้าง ผมจะเน้นจำพวก ยาสมุนไพร ช่วงกาดแดด 7 วันผมไม่ได้ออกกำลังกายนะครับ หลังจากนั้นผมก็จะเอาไปเตะดูแผล ดูเชิง ผมก็จะเตะกับไก่รุ่นเดียวกัน ผมจะเตะไปเลย 20 นาที

ถ้าเตะเสร็จไก่ ไม่โดนคู่ต่อสู้ตีร้อง ผมก็จะมองเชิงไก่ตัวเอง ดูแผลของคู่ต่อสู้ ตีเข้าจุดสำคัญไหม ถ้าไก่ผมไม่ผ่าน ผมก็กลับไปเริ่ม 1 ใหม่ ถ้าหากไก่ผมผ่านผมก็จะนำไก่มาเข้าสู่วิธีการเลี้ยงของผม เพื่อจะนำไปไล่แข็ง

 

วิธีการเลี้ยง
1 เช้าๆ วิ่งสุ่ม สัก 5-10 นาที พอวิ่งเสร็จ นำไปกาดแดด ระหว่างกาดแดดผมก็จะเอาข้าวให้กินด้วย
2-5 ก็ทำเหมือนกับวันที่ 1 แต่อาจจะมีพักวิ่งสุ่ม มาล่อเป้าบ้าง
6 เช้าผมก็ลงนวม 2 ยก ยกล่ะ 20 นาที ลงนวมเสร็จกาดแดดนำ ระหว่างกาดแดดผมก็จะเอาข้าวให้กินด้วย เอาพอหอบ เข้าร่ม ให้กินน้ำ  เอาเข้าสู่วิ่ง เย็นๆ เอาอาหารให้กิน กางมุ้งนอน
7 เช้าๆ นำไปกาดแดด ระหว่างกาดแดดผมก็จะเอาข้าวให้กินด้วย เอาพอหอบ เข้าร่ม กินข้าว ปล่อยเล้า เย็นๆ เอาอาหารให้กิน กางมุ้งนอน
8-9 ผมก็ทำเหมือนกับวันที่ 1 แต่อาจจะมีพักวิ่งสุ่มมาล่อเป้าบ้าง
10 เช้าผมก็ลงนวม 2 ยก ยกละ 20 นาที ลงนวมเสร็จกาดแดด ระหว่างกาดแดดผมก็จะเอาข้าวให้กินด้วย เอาพอหอบ เข้าร่ม กินข้าว เอาเข้าลู่วิ่ง เย็นๆ เอาอาหารให้กิน กางมุ้งนอน
11 เช้าๆนำไปกาดแดด ระหว่างกาดแดดผมก็จะเอาข้าวให้กินด้วย เอาพอหอบ เข้าร่ม กินข้าว ปล่อยเล้า เย็นๆ เอาอาหารให้กิน
12-13 ผมก็ทำเหมือนกับวันที่ 1 แต่อาจจะมีพักวิ่งสุ่ม มาล่อเป้าบ้าง
14 เช้าๆ กาดแดด ระหว่างกาดแดดเอาข้าวให้กินด้วย เอาพอแห้ง นำเข้าเล้า เย็นๆ เอาอาหารให้กิน กางมุ้งนอน
15 ออกไปไล่แข็ง 3 อัน 500 หรือ 3 อันพันก็ว่ากันไป ถ้าไก่ ไม่ผ่านหรือแพ้ไปก็กลับไปเริ่มเลือกไก่ ใหม่ ถ้าผ่านก็เตรียมตัวต่อสู้กันในสนามไก่ชนจริงๆ   การเตรียมตัวก็ไม่มีอะไรมาก

 

ไก่ผ่านการคัด

หลังจากผ่าน 3 อัน
1-7 ก็แค่กาดแดด ปล่อยเล้า ไม่มีการออกกำลังกายอะไรให้ไก่พักเต็มที่
8 ก็เอามาลงนวม 2 ยก ยกละ 20 นาที ลงนวมเสร็จกาดแดด ระหว่างกาดแดดผมก็จะเอาข้าวให้กินด้วย เอาพอหอบ เข้าร่ม กินข้าว เอาเข้าสู่วิ่ง เย็นๆ เอาอาหารให้กิน กางมุ้งนอน
9 เช้าๆ นำไปกาดแดด ระหว่างกาดแดดผมก็จะเอาข้าวให้กินด้วย เอาพอหอบ เข้าร่ม กินข้าว ปล่อยเล้า เย็นๆ เอาอาหารให้กิน กางมุ้งนอน
10-11 ผมก็ทำเหมือนกับวันที่ 1 แต่ อาจจะมีพักวิ่งสุ่ม มาล่อเป้าบ้าง
12 เช้าผมก็ลงนวม 2 ยก ยกละ 20 นาที ลงนวมเสร็จกาดแดด ระหว่างกาดแดดผมก็จะเอาข้าวให้กินด้วย เอาพอหอบ เข้าร่ม กินข้าว เอาเข้าลู่วิ่งเย็นๆ เอาอาหารให้กิน กางมุ่งนอน
13 เช้าๆ นำไปกาดแดด ระหว่างกาดแดดผมก็จะเอาข้าวให้กินด้วย เอาพอหอบ เข้าร่ม กินข้าว ปล่อยเล้า เย็นๆ เอาอาหารให้กิน กางมุ้งนอน
14-15 ผมก็ทำเหมือนกับวันที่ 1 แต่อาจจะมีพักวิ่งสุ่ม มาล่อเป้าบ้าง
16 เช้าๆ กาดแดด ระหว่างกาดแดด เอาข้าวให้กินด้วย เอาพอแห้ง นำเข้าเล้า เย็นๆ เอาอาหารให้กิน กางมุ้งนอน
17 ออกล่าเดิมพัน อาจจะชนสัก 4-5 ยกสูตรการเลี้ยงไก่สไตล์ผม สูตรนี้เลี้ยงไก่พม่า 100 นะครับ ถ้าไม่มีปัญหา ไก่กำลังดี บินดี ไม่หมดแน่นอน