วันเสาร์ ที่12 พฤศจิกายน 2565

สนามชนไก่ ส.ปราการ

คู่ชนระหว่าง ก.สมบัติ VS น้องรัชานนท์(สามเอี่ยว)