ไก่ชนวันอาทิตย์ ที่4 ธันวาคม2565

สนามชนไก่ทายาทมังกร

คู่เอกระหว่าง

ก.สมบัติ(พม่า)VSป.นับทอง(เชิง)