ไก่ชนวันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2565

สนามชนไก่หงส์ผงาดฟ้า

คู่ระหว่าง

กิตติกรไทฟาร์ม(พม่า)VSราชาเทวะ(พม่า)