ไก่ชนวันอาทิตย์ ที่5 มีนาคม 2566

สนามชนไก่ทายาทมังกร(โกวเซ้มฟาร์ม)

คู่เอกระหว่าง

หนุ่มนาติ้ว(เชิง)VSน้องพลอยฟาร์ม(พม่า)

คลิ๊ก…ดูคู่ชนล่วงหน้า

คลิ๊ก…แทงไก่ชนสดได้ตลอดยก