ผลการเเข่งขันวัวชน ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565

สนามกีฬาชนโคบ้านท่ามิหรำ